Monthly Archives - septembrie 2019

SOCIETATEA MOLDO-AMERICANĂ „MOLDAN HOLDING”

MolDan Holding  – reprezintă o Societate Civilă Moldo-Americană care suportă și reprezintă trei companii din R. Moldova – ÎM  „MolDan” SRL, ÎM „MolDan Service” SRL și „Romedcom” SRL. Toate trei companii sunt focusate pe realizarea genurilor de activitate în...